Logo
Historie Samenwerking
Home Contact

Van geboorte afbeeldingen van de hand van Anton Pieck, verwierf Kunst Adelt het volledige auteursrecht, alsmede het exclusieve recht deze als enige uitgever wereldwijd te mogen publiceren, Anton Pieck behield zich van andere afbeeldingen geboorte van zijn hand, het recht voor deze zelf alléén voor privé-doeleinden te mogen gebruiken. Geen enkele andere uitgeverij, waar dan ook ter wereld, verwierf dus enige rechten van Anton Pieck om geboorteafbeeldingen door hem getekend, te mogen publiceren.

Uit de bij ons nog voorhanden zijnde correspondentie blijkt dat er een nauwe samenwerking bestond tussen uitgeverij Kunst Adelt en Anton Pieck. In de loop der jaren veranderde de aanvankelijk zakelijke band in een vriendschappelijke band.
In de verzamelbox van 50 aquarellen, sluiten wij een afschrift bij van de eerste en de laatste handgeschreven brieven van Anton Pieck aan Kunst Adelt uit de periode 1940 t/m 1955, in welke periode deze geboorte aquarellen vervaardigd zijn.

In 1940 is Anton Pieck voor het eerst door Kunst Adelt benaderd. Het resultaat is een oeuvre van prachtige gedetailleerde tekeningen, waar wij als uitgeverij zeer trots op zijn, deze te mogen bezitten. Anton Pieck was een groot tekenaar, toch was hij bereid tekeningen aan te passen, aan de wensen van de opdrachtgever. Er was over en weer veel contact over de totstandkoming van de tekeningen. Soms heel gedetailleerd, dit blijkt o.a. uit een brief d.d. 22 januari 1942 van Kunst Adelt aan Anton Pieck; “Wat nu de twee nieuwe schetsen betreft, hierover zijn wij tevreden. Het ontwerp ooievaar en wagentje kunt u zoo uitvoeren. Wat betreft Engel met wiegje, zoo hebben wij hierbij een moeilijkheid. Deze schets is voor twee opvattingen vatbaar, ten eerste: de engel brengt het kindje (dus geboorte) ofwel: de engel haalt het kindje. (hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is.) Naar onze meening zou deze moeilijkheid te ondervangen zijn door de engel met kindje niet zoo dicht bij de wieg te plaatsen, dus iets verder af, bv. dichter bij een openstaande deur (dus binnenkomend) en het wiegje met opengeslagen dekentje om het kindje er zoo te kunnen inleggen, In verband hiermede lijkt ons een dwarsformaat voor deze voorstelling meer geschikt, en dan den achterwand van de kamer iets meer gevuld, bv. een venster met een bloempot, een Kruis aan de muur enz. Enfin U weet dat wel.”
( Zie de perfect naar wens uitgevoerde tekening van afbeelding no. 1008 )

Het gehele assortiment aquarellen geboorte in kleur bestaat uit precies 50 stuks, Kunst Adelt dacht altijd 49 gekleurde aquarellen geboorte te hebben, doch uit de correspondentie blijkt dat ook nummer 1049, “de Heraut “ een geboorte afbeelding is.